Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy cégek esetében:

- bélyegző, szállítólevél, készpénzes kifizetés esetén készpénzfizetési számla szükséges (KÜJ, illetve KTJ szám, amennyiben rendelkezésre áll)

- egy naptári napon cégenként készpénzben maximum 500.000 Ft, azaz Ötszázezer Forint, havonta maximum 1.500.000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer Forint fizethető ki.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy (a 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről, valamint a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet alapján) magánszemélyek esetében:

- a 18. életév betöltése és érvényes fényképes igazolvány (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél, ill. tartózkodási engedély), lakcímkártya, adóigazolvány   bemutatása szükséges.

- egy naptári napon személyenként a maximálisan készpénzben kifizethető összeg nettó 100.000 Ft, azaz Egyszázezer Forint.

- a bruttó összegből 4% SZJA-t kell levonnunk (2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról)2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről(5) Az e törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a (6) és (7) bekezdésben meghatározottak szerint értékesíthetők fémkereskedő részére.A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet

Felismerésre alkalmas jellemzők (FAJ) és a hozzájuk tartozó kódok:

 • 2. Csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
 • 7.Ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények8.Emléktábla fémhulladék
 • 10.Építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
 • 14.Ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
 • 17.Ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
 • 18.Közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
 • 20.Vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezés fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka
 • 21.Szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
 • 22.Tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
 • 23.Telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
 • 24.Bálázott, préselt fémhulladék(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag termelődése az adott ingatlanhoz köthető, azt az ingatlantulajdonos az értékesítést megelőzően a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés mellett és a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolását követően értékesítheti, kizárólag fémkereskedő részére.

A visszaigazolást a fémkereskedelmi hatóság abban az esetben adja meg, ha nem merül fel adat az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogellenes származása tekintetében. A bejelentésnek tartalmaznia kell:a) a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét,b) a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét,c) az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét,d) a bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos elérhetőségét ése) a (2) bekezdés esetén a bontási engedély számát, a bontás helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát.(8) A bejelentést a fémkereskedelmi hatóság a bejelentő lakóhelye szerint illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv részére a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül tájékoztatás céljából megküldi.

A tájékoztatás célja annak megismerése, hogy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében. A fémkereskedelmi hatóság a tájékoztatás általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv részére történő megküldését követő 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.

Számlázási segédlet:

Tisztelt Számlázó!

A vételi jegy a számlakiállítás alapja, kérjük megőrizni!Az általános forgalmi adóról szóló 2008. január 1-től érvényben lévő 2007.évi CXXVII. Törvény 142§ (1) bekezdés d. pontja értelmében a törvény 6. számú mellékletében felsorolt hulladékot értékesítettek a mellékelt vételi jegyen.

Ennek értelmében, az Önök ált al kibocsátott számlát az alábbiak szerint kérjük kiállítani:

A számlának kötelező jelleggel tartalmaznia kell:

 • a vevő nevét, címét, irányítószámát, adószámát,
 • a hulladék megnevezését, VTSZ és EWC kódszámokat,
 • mennyiségi egység, mennyiség és egységár
 • a következő szöveges megjegyzést: "Hulladékértékesítés! Fordított adózás!"

Kérjük, hogy a teljesítési idő rovatba a hulladék telephelyünkre való beszállításának dátumát írják!

Kérjük, hogy a gépi számla kiállítása esetén a számlán kézírással ne javítsanak!

Az Önök által kiállított készpénzes, vagy átutalásos számlát CSAK a fenti feltételek betartása esetén tudjuk elfogadni. Átutalás estén a számlát a kézhezvételtől számított 8 napon belül kiegyenlítjük.

Szürke Kohász Kft.

Cégvezetés

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentése:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy CSAK a Tájékoztató oldalon felsorolt Felismerésre alkalmas jellemzőkkel rendelkező fémhulladékok engedélykötelesek!

Az engedély kitöltésének módjai:

- Telephelyünkön nyomtatványt igényel, melynek kitöltésében szívesen segítünk Önnek, majd a kitöltött nyomtatványt személyesen,  vagy postai úton eljuttatja a lakóhelye szerinti területileg illetékes fémkereskedelmi hatósághoz.

- Telepíti az ÁNYK programot számítógépére (JAVA keretrendszer szükséges), majd a NAV_F04 nyomtatványt. Az ÁNYK programot   elindítva az Adatok/Üres nyomtatvány kinyomtatása/NAV_F04 kiválasztása után manuálisan kitölti a kinyomtatott üres   nyomtatványt, majd postai úton eljuttatja a lakóhelye szerint területileg illetékes fémkereskedelmi hatósághoz.

- Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, valamint VPID számmal (az első engedélykérelem után már biztosan kap ilyet) telepíti az ÁNYK programot számítógépére (JAVA keretrendszer szükséges), majd a NAV_F04 nyomtatványt. A nyomtatványt kitölti,  majd Ügyfélkapun feltölti.

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram telepítő

NAV F04 - nyomtatvány telepítő

A tájékoztató oldalon felsorolt Felismerésre alkalmas jellemzőkkel rendelkező engedélyköteles fémhulladékok CSAK az engedély birtokában, annak bemutatásával, az abban megjelelölt helyen, csak az engedélyt kérő személy értékesítheti!

Amennyiben kérdése van, úgy készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.

Theme by